Formandens hjørne.

PÅ ”MÆRKERNE”

En ny sæson står for døren, og bestyrelsen har sammensat et program,

som vi håber medlemmerne bakker op omkring.

Sidste sæson blev brat afbrudt af Covid19 udbruddet, men vi har alle været så heldige at have en hobby vi kunne beskæftige os med.

Nu åbner samfundet mere op, så vi glæder os til, at medlemmerne, med fornyet energi, kommer til den nye sæson.

Der vil hver aften være en mindre auktion med indlevering fra medlemmerne.

Husk at gæster og nye frimærkesamlere altid er velkomne.

Vi passer på hinanden

derfor er der længere mellen stolene, og der er ALTID SPRIT TIL HÆNDERNE.

Jeg ønsker alle en god sæson 

Med filatelistisk hilsen 

Erik Clemensen